Om Suzanne

Jeg er uddannet jordemoder, sygeplejerske og psykoterapeut med speciale i biologisk chok/traume terapi og i vigtigheden af den tidlige og sunde tilknytning mellem barn og forældre.

Erfaren jordemoder med speciale i sund tilknytning

Jeg er optaget af betydningen af den tidlige tilknytnings vigtighed mellem barn og forældre, og hvad gode relationer mellem voksne kan udrette, herunder relationen mellem jordemoderen og den gravide som en solid basis for en tryg og rolig oplevelse af graviditeten og fødslen.

Det medvirker til, at hun under fødslen får hjælp til at gå ind i et ukendt land i tillid og med en erfaren hjælper ved hånden. Som jeres jordemoder, indfører jeg jer i den nyeste viden om vigtigheden af at skabe en sund tilknytning til jeres barn. Jeg giver jer praktiske anvisninger i tilknytning, så I får en god start på jeres fælles liv.

Jeg har forudsætninger for at være med dig hele vejen, hvad enten du ønsker at føde hjemme eller på hospital.

Ammevejleder

Desuden er jeg IBCLE ammevejleder (International Board Certified Lactation Consultant), en international, systematisk og omfattende uddannelse som kræver 2.500 timers praksiserfaring som ammevejleder, og som giver mig – og dig – de bedste forudsætninger for, at amningen af din ny baby bliver en succesoplevelse.

Tillid og ro skaber forudsætning for en varm og kærlig fødsel

Jeg brænder for at give kvinder tillid til sig selv og deres indre ressourcer. Det gør jeg ved at inspirere og undervise kvinder til en integreret forståelse af kroppens fantastiske evner under graviditet og fødsel. Den viden og erfaring, jeg besidder, kan give dig den fornødne ro og indsigt til at gå igennem din graviditet og fødsel, med tillid til processen og dig selv som kommende moder.

Det er vigtigt for mig at bringe dig og din familie så godt som muligt igennem graviditet, fødsel og den første tid efter fødslen. Jeg har meget erfaring i at hjælpe kommende mødre til at tro på deres egen indre fornemmelse og stole på deres krops intelligens. Jeg er god til at skabe den atmosfære som gør, at du i tryghed og tillid kan få en god, varm og kærlig oplevelse af dit barns fødsel.

Bearbejdning af traumer fra graviditet og fødsel

Sidst, men ikke mindst, har jeg stor erfaring i at arbejde med de forældre der har traumatiske oplevelser bag sig vedrørende graviditet og fødsel, og jeg har hjulpet mange par til lægge traumer bag sig, og blive fysisk og psykisk klar til at få en positiv graviditet og dejlig fødselsoplevelse med deres nye barn.

PRIVAT JORDEMODER
GIVER TRYGHED

Kontakt mig for at tale om mulighederne for privat jordemoder under graviditet og fødsel