Efterfødselssamtale - klarhed og ro

Når et barn fødes, fødes også en mor. Efterfødselssamtalen er et tilbud om en uddybende og nærværende samtale, som tager udgangspunkt i din oplevelse under graviditeten, fødslen og det nye liv som nybagt mor og familie.

Undersøgelser har vist, at det er vigtigt at tale om oplevelsen af fødslen, for at få italesat og håndteret eventuelle uforløste følelser, som knytter sig til fødslen. Efter fødslen er dit liv forandret for evigt, og det går måske først op for dig, når barnet er kommet ud. Formålet med samtalen er at få skabt en god afrunding på hele forløbet, hvor både du og din eventuelle partner har mulighed for at få italesat og få svar på spørgsmål og bekymringer om fødslens forløb og den nye rolle som forældre.

Samtalen tager udgangspunkt i din oplevelse af fødslen.

Det er for mange nybagte mødre vigtigt, at få mulighed for at finde ud af, hvad der egentlig skete til fødslen og hvilke følelser der fylder og er på spil omkring fødselsoplevelsen. Man kan sagtens have haft en fin fødsel og alligevel være opslugt af modstridende følelser, som følger en ind i det nye liv som mor. Nogle nybagte mødre føler, at de burde have det på en bestemt måde efter fødslen, men at det ikke stemmer overens med deres virkelighed, og så kan man allerede dér komme i tvivl, om man er en dårlig mor. Hvis ikke man får talt om fødslen, kan den risikere at komme til at fylde negativt i livet som nybagt mor, fordi vi i fødslen kommer ud i de yderste grænseområder af følelses- og smerteregistret.

Efterfødselssamtalen kan enten foregå i dit eget hjem eller i klinikken.

Pris: 950 kr. af ca. 1 times varighed i eget hjem
Pris: 750 kr. af ca. 1 times varighed i klinik.