Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for køb af tjenesteydelser hos
Din Private Jordemoder.
(Gældende fra 13. juni 2014) · Senest revideret 15. maj 2021

Generelle oplysninger

din private jordemoder
Enkeltmandsvirksomhed,
Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
CVR: 19029689
Åboulevard 5, 2. 3.
1635 København V
suz@dinprivatejordemoder.dk

Etableret i 2017

Betaling

Ved bestilling af konsultationer og forløb betales enten kontant i klinikken eller via fakturering med bankoverførsel.

Levering

Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

Afbud

Afbud skal ske senest 24 timer før konsultationens start. Ved for sent afbud opkræves et gebyr på 50 % af konsultationens pris. Ved udeblivelse uden afbud opkræves hele beløbet for konsultationen. Ved sygdom, der indtræffer inden for 24 timer før konsultationens start, opkræves der IKKE gebyr, hvis du med det samme genbestiller ny tid.

Særligt ved køb af pakkeforløb
Når første konsultation er påbegyndt gives der ikke penge retur for resten af konsultationerne. Ved afbud senere end 24 timer før konsultationens start opkræves et gebyr på 50 % af konsultationens pris. Ved udeblivelse uden afbud opkræves hele beløbet for konsultationen. Ved sygdom, der indtræffer inden for 24 timer før konsultationens start, opkræves der IKKE gebyr, hvis du med det samme genbestiller ny tid.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om at modtage en tjenesteydelse fra Din Private Jordemoder.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse/e-mail med bekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af en tjenesteydelse hos Din Private Jordemoder. Meddelelsen skal gives skriftligt på mail suz@dinprivatejordemoder.dk

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular (sidst i dokumentet) og sende den til os.

Kurser, workshops og arrangementer

Din tilmelding til kurser, workshops og arrangementer er gyldig, når du har betalt første rate (eller det fulde beløb). Det sker automatisk ved din tilmelding.

Hvis du fortryder din deltagelse inden 14 dage før arrangementets start, opkræver Din Private Jordemoder et administrationsgebyr på 10 % af kursusprisen.

Du kan ikke afmelde dig en workshop, et kursus eller et arrangement, når der er under 14 dage til afviklingen af arrangementet. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Når der er 14 dage eller under til arrangementets start, kan du derfor ikke længere få pengene retur. Betalingen refunderes ikke, selv om du er forhindret i fysisk fremmøde.

Aflysning eller ændringer i arrangementer

Kurser, workshops og arrangementer afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Din Private Jordemoder er nødt til at aflyse et arrangement, vil du få det fulde indbetalte beløb retur.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Din Private Jordemoder vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

Hvis der er noget galt med tjenesteydelsen

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på mail suz@dinprivatejordemoder.dk

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da Din Private Jordemoder alene leverer tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
evt. CVR-nummer
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere tjenesteydelsen til dig. Personoplysningerne registreres hos Din Private Jordemoder og slettes igen i henhold til gældende lov om persondata.

Direktøren for Din Private Jordemoder, Suzanne Lerche, samt Din Private Jordemoders webadministrator, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Din Private Jordemoder videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Din Private Jordemoder har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Din Private Jordemoder.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Suzanne Lerche på e-mail suz@dinprivatejordemoder.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan-starter-du-en-klagesag/

Standardfortrydelsesformular

Til Din Private Jordemoder
suz@dinprivatejordemoder.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser:

Modtaget den
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato